Tillåtna samt otillåtna födoämnen

Naturligtvis är det en styrka att den som börjar med Atkinsmetoden är rejält motiverad och disciplinerad. Självfallet finns det födoämnen som ska undvikas för att dieten ska bringa så goda resultat som möjligt. Grundtanken med Atkinsmetoden är att reducera kolhydraterna, och i synnerhet dra ner på de snabba kolhydraterna. Det innebär att det krävs ett kraftigt reducerat intag av socker och också fiberfattiga produkter som innehåller mycket vitt mjöl.

Drygt 50-75% av kroppens energibehov bör komma från protein och fett och det återstående energibehovet från intag av kolhydrater.

En uppenbar fördel är att det under de senaste åren har vuxit fram en ökad medvetenhet hos både konsumenter och producenter. I mataffärerna finns följaktligen mer grovt bröd att hitta, och sockerhalten i till exempel yoghurt och i juicer har blivit mindre. Födoämnen som innehåller mycket fibrer såsom grönsaker, frukt, linser, bönor och spannmål är förvisso bra i begränsade mängder men bör reduceras i enlighet med Atkinsdieten. Det är betydelsefullt att hålla uppsikt över dessa födoämnens olika GI-värden.

Det krävs ju en viss mängd protein inom Atkinsmetoden. Därför är det fördelaktigt att inta ändamålsenligt protein som i huvudsak finns i vilt kött, avokado och fisk.