Motivation – en betydande förutsättning för att nå målet med Atkinsdieten

Nästan allt man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att hitta motivationen att banta är för många inte alldeles enkelt även om viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för många extra jobbig och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En uppenbar fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att klara. Att ständigt jobba mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns också uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Man får nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att härda ut i induktionsfasen och tänka att den enbart pågår under en mycket kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man alltid uppmuntra varandra. Ifall ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att upprätthålla samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen om den skulle fattas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten ifall man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och även ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt förändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att tillaga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte enbart sämre kontroll utan i längden också mindre bra ekonomi.