Den andra och långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

I påföljande steg efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Naturligtvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig genom induktionsfasen därför att det är viktigt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle lyckas bevara en balanserad vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som avsikt att genomföra dietens samtliga fyra faser är det angeläget att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer skifta alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan över lag resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Eftersom induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt tappa en aning motivation när man märker ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men endast i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan somliga utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla extrem uppsikt gällande kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast relativt länge och tanken är att man ska finna sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För vissa tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Därtill påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att nå sin idealvikt ska man alltså oerhört långsamt stegra sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt bara till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så sätt att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta ungefär 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en relativt liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå raskt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man bestående håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja skifta sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott råd är dock att öka intaget av vegetabilier till en början. I viktminskningsfasen är det också tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.