Tillåtna samt otillåtna födoämnen

 

Naturligtvis är det en styrka att den som börjar med Atkinsmetoden är rejält motiverad och disciplinerad. Självfallet finns det födoämnen som ska undvikas för att dieten ska bringa så goda resultat som möjligt. Grundtanken med Atkinsmetoden är att reducera kolhydraterna, och i synnerhet dra ner på de snabba kolhydraterna. Det innebär att det krävs ett kraftigt reducerat intag av socker och också fiberfattiga produkter som innehåller mycket vitt mjöl.

Drygt 50-75% av kroppens energibehov bör komma från protein och fett och det återstående energibehovet från intag av kolhydrater.

 

En uppenbar fördel är att det under de senaste åren har vuxit fram en ökad medvetenhet hos både konsumenter och producenter. I mataffärerna finns följaktligen mer grovt bröd att hitta, och sockerhalten i till exempel yoghurt och i juicer har blivit mindre. Födoämnen som innehåller mycket fibrer såsom grönsaker, frukt, linser, bönor och spannmål är förvisso bra i begränsade mängder men bör reduceras i enlighet med Atkinsdieten. Det är betydelsefullt att hålla uppsikt över dessa födoämnens olika GI-värden.

Det krävs ju en viss mängd protein inom Atkinsmetoden. Därför är det fördelaktigt att inta ändamålsenligt protein som i huvudsak finns i vilt kött, avokado och fisk.

 

Induktionsfasen – den tuffaste och första fasen Atkinsmetoden

Att få kroppen att hamna i ketos är Atkinsmetodens första mål och kallas induktionsfasen. För uppnå detta tillstånd tvingas man i induktionsfasen stävja kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och vissa grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande föda tas bort ur kosten. Det är därutöver viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas p.g.a. förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över hastigt om allting går som tänkt. Det handlar om ca 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För vissa varar dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och medföra risker. Vid en sådan situation ska man alltid rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att skifta kraftigt under induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen förtära upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland flera att man kan få illa andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten får då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande fas i Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför sträng och överdriven diet som skulle vara jätte krävande för kroppen under lång sikt. Otvivelaktigt måste man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en kortvarig men nödvändig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att kvickt komma igång med sin bantning.

I induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man inta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så får man gradvis reglera sina måltider.

Det är mycket centralt att dricka mycket med vatten i induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än normalt. En generell bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta rikligt med vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas väldigt sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.

Motivation – en betydande förutsättning för att nå målet med Atkinsdieten

Nästan allt man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att hitta motivationen att banta är för många inte alldeles enkelt även om viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för många extra jobbig och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En uppenbar fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att klara. Att ständigt jobba mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns också uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Man får nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att härda ut i induktionsfasen och tänka att den enbart pågår under en mycket kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man alltid uppmuntra varandra. Ifall ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att upprätthålla samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen om den skulle fattas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten ifall man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och även ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt förändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att tillaga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte enbart sämre kontroll utan i längden också mindre bra ekonomi.

Rasa i vikt genom att skippa kolhydraterna

För att fort och effektivt gå ner i vikt är det enkla sättet att skippa kolhydraterna, i enlighet med Atkinsmetoden.

Den här vetskapen är dock ingen nyhet. Redan under tidigt 1900-tal var dieterna fattiga på kolhydrater eftersom man märkte att patienter med diabetes levde längre ifall man tog bort kolhydrater, d.v.s. socker ur kosten. Redan då hade man funnit att kolhydrater påverkade blodsockret och vikten. Det var egentligen inte förrän på 1970-talet som det blev populärt att gå ner i vikt med hjälp av lågfettkoster, vilket är tvärtemot Atkindietens principer.

Men tar man bort fett ur kosten måste det ju ersättas med något. Det är sällan den typen av ersättning blir fattig på kolhydrater. En kost som består av mindre kolhydrater är mestadels bättre för både vikten och blodfetterna jämfört med en lågfettkost. Det har exempelvis noterats att frukost enligt lågfettkost som består av mycket kolhydrater bidrar till en stegring av insulinet. Det sliter på kroppens kärl, och är knappast hälsosamt i längden. Under de senaste åren har ny vetenskap visat att en föda som har mindre kolhydrater oftast är bättre för både vikten samt blodfetterna jämfört med en lågfettkost.

Det som gäller för både snabba och långsamma kolhydrater är att de omvandlas till socker i samma stund som de når tarmen. Det är tarmens enzymer som bidrar till den effekten. Det omvandlade sockret portioneras efteråt ut i kroppen. Samtliga kolhydrater vi får i oss i kroppen omvandlas till socker. Hur hastigt sockret sedan går ut i blodet beror på vilken typ av kolhydrat som har ätits. För att sockret ska omvandlas till energi måste insulin produceras som i sin tur öppnar cellerna för sockret.

Det faktum att mindre kolhydrater leder till en bättre utgångspunkt för viktminskning är något som lockar flertal personer att välja bort lågfettkost. För många är det betydelsefullt att skyndsamt och effektivt uppnå en hälsosam vikt, och för det avseendet krävs en pålitlig diet. I enlighet med lågkolhydratkost som Atkinsdieten förbränns fettet som kroppen tar upp väldigt snabbt. Det beror på de låga nivåerna av det hormonella insulinet.

En markant styrka med lågkolhydratkost är att man vill äta mindre, och utan att vara i behov av att räkna kalorierna så äter de allra flesta överviktiga överlag mindre mat som är lågkolhydratkost. Socker och stärkelse kan medföra att hungern blir allt mer märkbar, och därför bör den typen av intag minskas. När kroppen väl får i sig lagom mängd kalorier så finns heller ingen anledning att räkna dem. Viktnedgången blir ett faktum, och dessutom finns det goda chanser att bibehålla en eftersträvansvärd vikt med Atkinsdieten.

Det finns utsikt för de som äter lågkolhydratkost att förbränna 300 kalorier under vilande tillstånd mer än de som äter alternativ mat. Det motsvarar cirka en timmes mödosam fysisks träning. Atkinsdieten kan alltså dagligen medföra ”extra träning” under tiden man vilar.

Sammanfattningsvis: Atkinsdieten reducerar hungern och medför att det inte blir utmanande att äta mindre. Dessutom ökar dieten fettförbränningen under sömnen. Atkinsdieten är den smarta vägen att gå ner i vikt och uppnå en sundare livsstil.

Mellanfasen

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen bör komma tämligen nära sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som naturligtvis även är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur otroligt viktig mellanfasen är för bantningens fortsatta framåtskridande. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att väldigt sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men förmodligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona mycket fort också. Man bör emellertid hålla sig undan en sådan lockelse eftersom det oerhört tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur svårt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som dessvärre oftast utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto enklare är det att uppnå det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering.

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör i själva verket den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. Under en lyckad mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har därutöver inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen måste man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överstiga ett fåtal gram för att det ska leda till oönskad viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara rejält noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.

Atkins i jämförelse med andra dieter – för samt nackdelar

Det har noterats att de som äter i enlighet med Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma utsträckning eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig över en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens omvandling av metabolismen utan snarare eftersom att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

På grund av att Atkinsdieten innebär ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur innebär en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till flera slutsaster vad gäller Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre olika dieter. En kategori av försökspersonerna åt föda med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt och vegetabilier. En annan grupp åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker samt frukt. En tredje grupp åt enligt Atkinsmetoden och drog ned rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier gentemot de två övriga grupperna. Dock förekom det en del fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att uppmärksamma. Stresshormonet kortisol ökade hos de som minskade kolhydraterna i kosten. Det noterades också en utökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst omställning vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en minskning av det goda kolesterolet och dels en ökning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar.

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man får dock ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba somliga medan andra inte alls. Därutöver kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan medföra förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det innebära att det blir tufft att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att beakta att kroppen vänjer sig vid att i större utsträckning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Vissa experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och förhöja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att tillämpa fett istället för kolhydrater som grundläggande upphov för energi kan betyda att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan resultera i gikt och huvudvärk.

Viktminskning samt muskeluppbyggnad gynnas av Vietnamesisk kanel

Vietnamesisk kanel sänker blodsockret

Att kanel är blodsockerbalanserande har länge varit känt. Kanelen tar udden av de höga topparna och djupa dalarna som blodsockret kan kasta sig mellan när man intagit för mycket socker (kolhydrater). Målet är att ha ett så jämnt blodsocker som möjligt för att fresta så lite gällande kroppens funktioner som möjligt.

Nyckeln till balanserade blodsockernivåer ligger i insulinets status. Har man låg insulinutsöndring så absorberas glukoset långsammare av cellerna och skänker energi åt kroppen under en längre period. När insulindistributionen sker i sakta mak får energin även möjlighet att förbrännas i blodet innan den lagras i fettcellerna. Medan låg och stabil insulinutsönding är något positivt som tyder på hög insulinkänslighet så är å andra sidan ingen insulinutsöndring en livsfarligt tillstånd.

År 2004 publicerades en studie i Journal of Agricultural and Food Chemistry där forskare upptäckte att kanelextrakt kunde förfina sockermetabolismen upp till 20 gånger genom att förfina fettcellernas insulinkänslighet. Denna upptäckt visar att kanel är en oerhörd tillgång för att bränna kroppsfett.

Utökad muskelmassa med Saigonkanel

I bodybuildingsammanhang har insulindoping länge varit ett rejält problem. Insulin är ett anabolt hormon som för energi åt kroppens celler – vilket främst blir muskelcellerna om man aktiverar dem, och fettcellena om man sitter stilla.

På liknande vis som att ett överflöd av insulin stimulerar muskeltillväxt genom att forcera energin i muskelvävnaden, ger ett extraintag av kanel rask upptagning av energi i musklerna, men inte med de farliga bieffekter som kommer av ett överdivet insulinintag. Den verksamma agenten i kanel – kanelaldehyd – har alltså många likheter med det kraftfulla och naturligt anabola (tillväxtstimulerande) hormonet insulin, samtidigt som det verkar för att begränsa utsöndringen av insulinet.

Överdriven kanelkonsumtion är skadligt

Det finns inte så mycket att betvivla när det handlar om kanel och dess positiva hälsoeffekter på människokroppen, mer än att överdriven konsumtion på sikt kan vara skadligt för levern. Det är karuminet i kanelen som är toxiskt och vid tillfälliga överdrivna konsumtioner kan man drabbas av lätt huvudvärk. Kumarin finns, förutom i kanel, också i många gräs- och klöverarter.

Det ska oerhört mycket till för att man ska komma upp i skadliga mängder kumarin genom intag av kanel. En tillräcklig dos för att få de positiva egenskaperna av Saigonkanel, utan att drabbas av huvudvärk alternativt leverskador, ligger på omkring fyra gram, men har man stor kroppsvolym så kan man troligtvis öka något. Man får dock främjad ketos med hjälp av så lite som ett gram per dag, så det kan vara bra att testa sig fram till en måttlig dos.

Var handlar man vietnamesisk kanel?

Det latinska namnet för vietnamesisk kanel är Cinnamimum Loureiroi och på marknaden är kanelen välbekant både som Saigonkanel samt vietnamesisk kanel, vilket kan vara bra att vara medveten om för att kringgå förvirring.

Den vietnamesiska kanelen är i regel dyrare än ordinär Ceylonkanel, men de extra kronorna är bra investerade då hälsoeffekterna från Saigonkanel är så avsevärt större än de är från vanlig Ceylonkanel. Det går att beställa Saigonkanel på nätet.

Kom i form med hjälp av Saigonkanel

Vietnamesisk kanel stimulerar ketos

Få vet att kanel har långt fler goda egenskapen än endast smakgivare! De som anslutit sig till dieter med begränsat kolhydratsintag, såsom LCHF, Atkins alternativt Dukan «fårlov» att smaksätta med kanel, det är en av få helt accepterade smaksättare – en annan frekvent förekommande är vanilj. Vad som har upptäckts via detta är hur kanelen inte bara är acceptabel, utan till och med en enorm hjälp för personer som strävar efter ketos – och den bästa av alla är den vietnamesiska kanelen som är den mest komplexa formen av Kassiakanel, och som ger långt bättre effekt än «den äkta kanelen» Ceylon.

Vietnamesisk kanel – eller Saigonkanel som denna kanelsort ofta kallas – har visat sig slunga in kolhydratsratare i ketos väldigt hastigt och effektivt.

Trots att man upplever sig sträng med sitt kolhydratintag så anser många LCHF:are att det ändå tar tid för kroppen att gå in i det fettförbrännande ketostillståndet, men om man adderar Saigonkanel i sin dagliga diet så ökar insulinkänsligheten och kroppen hamnar mycket fortare i ett ketogent läge.

Saigonkanel är en formfixare åt samtliga

Det här med Saigonkanelens ketosstimulerande egenskaper är självklart en enastående upptäckt och helt rätt i tiden då fler och fler upptäcker vilka positiva hälsoeffekter de får av en ketogen diet. Ketos är det tillstånd som kroppen träder in i när den tömt sitt glykogenlager. För att detta ska inträffa tvingas man strypa sitt kolhydratintag nästan fullständigt, vilket medför att man lever på en diet på främst kött, fisk, ägg, nötter och ovanjordgrönsaker. Fett är också en huvudsaklig del i dessa dieter – allt från smör till olivolja och kokosfett.

Gå ner i vikt med hjälp av ketos

En ketogen diet, som LCHF (Low Carb High Fat), innebär att människor på ett förhållandevis lätt sätt når sin idealvikt – den som är underviktig ökar i kilon och den som är överviktig går ner. Saigonkanel, som främjar ketos, är därmed en fenomenal hjälp i kampen mot övervikten och mot en bättre hälsa.

Om man inte äter i enlighet med en ketogen diet utan istället ibland svävar ut med sötsaker och stora pastarätter så hjälper kanelen till på det vis att den tar udden av blodsockertopperna, som dessvärre är en ofrånkomlig nackdel med kolhydratrik föda.

Insulinkänsligheten förhöjs av kanel – framför allt av Saigonkanel – vilket gör det mer komplicerat för kroppen att hinna lagra blodsockret i fettvävnaden innan den förbränns i blodet. Saigonkanel har visat sig kunna öka förbränningen av blodsockret upp till 20 gånger det normala.

Saigonkanel för smakens skull

Kanel har ständigt funnits bland våra kryddor, denna bruna bark ger rik och fyllig smak åt allt från mat till desserter samt drycker av olika slag – ja, det finns till och med tuggummin med kanelsmak! Vi har ätit kanelen därför att den är delikat, och framför allt under höst och vinter dyker fantastiska recept tillsammans med kanel upp. Kanelbullar är en av svensk baktraditions mest älskade recept och lite kanel på morgongröten, eller morgonfilen/-yoghurten är en riktig klassiker.

När nu kanel visar sig vara så enastående för hälsan och formen, både för lågkolhydratare och kolhydratsätare, så känns det än mer motiverat att smaksätta med denna väldoftande krydda i tid och otid, upp till fyra gram Saigonkanel kan man äta per dag, utan att riskera negativa konsekvenser. För bästa resultat är det således Saigonkanelen som ska brukas.

Vietnamesisk kanel får dig att komma i form

Vietnamesisk kanel stimulerar fettförbränning

Det finns väldigt mycket man kan göra ifall man önskar gå ner i vikt. De flesta känner till grundregeln som går ut på att man tvingas göra av med mer energi än man tar in. Man brukar säga att ett minskat intag av kost i kombination med utökad kroppslig aktivitet är nyckeln och det stämmer såklart, men det finns mycket mer man kan göra än att bara räkna kalorier. Vad man äter spelar roll, möjligtvis inte för just energiekvationen, men definitivt när man vill ha lite kontroll över vad man förbränner. En person som vill gå ner i vikt vill i stort sett alltid tappa fett, inte muskler, och då är det angeläget att inta proteinrik mat.

Man bör även se till att förtära kost som stimulerar fettförbränningen och talar vi näringsämnen är det fett som på bästa sätt bränner fett – i likhet med att fett används för att tvätta bort fettfläckar. LCHF-dieten har fått så stor uppmärksamhet eftersom den får folk att rasa i fett samtidigt som muskelmassan behålls – eller till och med ökar!

Det finns emellertid också olika tillskott som också verkar stimulerande för fettförbränningen och en av de mest effektiva fettförbränningssubstanserna är kanel. Bland skilda kanelsorter är det vietnamesisk kanel som har visat sig skänka störst verkning.

Alla älskar kanel

De allra flesta av oss har en relation till kanel. Somliga påminns om julen när de känner doften från kanel – julgröt, kanelbullar samt kryddiga drycker. Andra får varma barndomsminnen av fikastunder med kamrater där mamma bakat kanelbullar som hon bjuder på ihop med ett glas kall mjölk eller saft.

Rejäl skillnad mellan vanlig och vietnamesisk kanel

Havregrynsgröt är en omtyckt frukosträtt bland oss svenskar och lite kanel på gröten är mer regel än undantag. Det bästa av allt är att kanel är både gott samt nyttigt! Det är få råvaror som kan briljera med denna sammansättning. Vietnamesisk kanel är starkare, mörkare samt rikare gällande både smak och doft än vanlig kanel från dagligvaruhandeln. Den bidrar till godare smak och räcker längre och får man tag på färsk, högkvalitativ vietnamesisk kanel kommer man aldrig att kunna återfalla till vanlig kanel, så markant är skillnaden!

Fördelar med vietnamesisk kanel

Kanel, och speciellt då vietnamesisk kanel, är otroligt förträffligt för hälsan. Inte bara stimulerar kanel fettförbränningen, som nämnt ovan, den är likaså effektiv för blodsockerbalansen.

Andra fördelar med ett dagligt intag av vietnamesisk kanel:

– Kanel reducerar risken för Alzheimers sjukdom
– Kanel anses klara av att reducera utvecklingen av MS
– Kanel sänker de negativa effekterna från fet kost
– Kanel kan reducera blodsockernivåerna hos fastande patienter
– Kanel kan förbättra glukos- och fettnivåer i kroppen
– Kanel bekämpar svampinfektioner
– Kanel bekämpar bakteriella infektioner
– Kanel stimulerar muskeltillväxten hos människor som tränar

Dagligt intag av vietnamesisk kanel

Att omfatta vietnamesisk kanel i den dagliga kosten, oavsett hur den annars ser ut, har goda effekter på hälsan. Man ska dock inte förtära mer än fyra gram per dag med tanke på att kumarinet i kanel kan skänka negativa effekter på bland annat levern, men fyra gram är väldigt mycket kanel. Använd kanel i kaffet, på gröten alternativt i den mustiga köttgrytan – supergott!

Vietnamesisk kanel minskar kroppsfettet och ökar muskelmassan

Saigonkanel hjälper både för viktminskning samt muskeltillväxt

Säg någon annan substans som är främjande för såväl tillväxt som förbränning. I regel går dessa två inte hand i hand, men den vietnamesiska kanelens säregna egenskaper gör det möjligt. Den som vill bli av med överskottsfett, men samtidigt stimulera muskeltillväxt kan dra rejäla fördelar genom ett dagligt intag av upp mot fyra gram Saigonkanel.

Saigonkanel och viktminskning

Vad Saigonkanelen åstadkommer för viktminskningen är att den ökar insulinkänsligheten vilket får kroppen att koppla av i sin insulinutsöndring. Detta leder i sin tur till att cellerna absorberar glukosen i blodet långsammare – kort sagt så får man mer tid på sig att förbränna energin på ett jämt vis innan den lagras i fettcellerna.

Om man å andra sidan tränar mycket så vill man ju att energin ska absorberas hastigt, och här får kanelen en annan roll – den öppnar då upp cellerna för upptagning av glukosen och musklerna växer – processen påminner om insulinets roll, som ju är satt på semestermode av samma kanel.

Olika typer av kanel

Det finns tre huvudtyper av kanel:

• Ceylonkanel

Denna kanel kallas ofta för äkta kanel, den har ljusare färg och mildare arom än Kassiakanel, därutöver är den sprödare och därför lättare att omvandla till pulverform. Ceylonkanel växer fritt i Asien och odlas i Afrika och Sydamerika. Kumarinhalten är lägre i Ceylonkanel, men det är också halten av kanelaldehyd som är det verksamma ämnet med samtliga hälsofrämjande egenskaper.

• Kassiakanel

Kassiakanelen växer vilt i sydöstra Kina, på Java och Sumatra och kryddan som är så allmän i våra kök utvinns från trädets bark. Kassiakanel har starkare smak än Ceylonkanelen.

• Malabarkanel

Denna kanelsort, som kommeer från kustområdet i Indien med samma namn, är inte särskilt allbekant på marknaden.

Saigonkanel är tätt besläktad med Kassiakanel, dvs en kanelaldehydladdad, smak- och färsgstark kanel som överträffar den vanliga Kassiakanelens egenskaper tämligen rejält. I essentiella oljor av Saigonkanel återfinns en 25 %-ig halt av kanelaldehyd. Detta gör denna kanelsort till den dyraste på marknaden, men också den klart bästa kvalitetsmässigt.

Vill man satsa på att bättra formen med kanel så får man helt klart bäst resultat med hjälp av vietnamesisk kanel.

Saigonkanel

Kärt barn har många namn och det gäller även för denna kanelsort som har sitt påbrå i Vietnams högland. Vanligtvis kallas vietnamesisk kanel för Saigonkanel, möjligtvis för att det är ett kortare, enklare namn att lägga på minnet och använda sig av i såväl tal- som skriftspråk, men sanningen är att denna fantastiska krydda minsann växer i centrala Vietnamn, relativt fjärran från den sydliga staden Saigon. I sitt hemland är Saigonkanelen en obligatorisk beståndsdel i nudelsoppan Pho.

Kanel är smakligt i mycket!

Den som önskar införa ett dagligt standardintag av Saigonkanel kanske undrar hur kanelen äts bäst. Det finns massor av maträtter vari kanelsmak är lämpligt, t ex vanlig köttfärssås, köttbullar, olika köttgrytor samt i soppor. Att kanel är smakligt till desserter vet vi oerhört väl – säg kanelbullar och alla fattar! På gröten, i yoghurten och dessutom i glass är det oerhört smakligt med kanel. Man ska heller inte underskatta kanelsmaken i drycker som kaffe och te och ifall man tränar kan det vara angenämt med lite Saigonkanel i proteinshaken, testa och se!