Atkins i jämförelse med andra dieter – för samt nackdelar

Det har noterats att de som äter i enlighet med Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma utsträckning eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig över en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens omvandling av metabolismen utan snarare eftersom att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

På grund av att Atkinsdieten innebär ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur innebär en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till flera slutsaster vad gäller Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre olika dieter. En kategori av försökspersonerna åt föda med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt och vegetabilier. En annan grupp åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker samt frukt. En tredje grupp åt enligt Atkinsmetoden och drog ned rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier gentemot de två övriga grupperna. Dock förekom det en del fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att uppmärksamma. Stresshormonet kortisol ökade hos de som minskade kolhydraterna i kosten. Det noterades också en utökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst omställning vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en minskning av det goda kolesterolet och dels en ökning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar.

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man får dock ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba somliga medan andra inte alls. Därutöver kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan medföra förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det innebära att det blir tufft att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att beakta att kroppen vänjer sig vid att i större utsträckning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Vissa experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och förhöja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att tillämpa fett istället för kolhydrater som grundläggande upphov för energi kan betyda att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan resultera i gikt och huvudvärk.